Create Engage

Ingen reklamepåvirkning er sterkere enn produktets direkte møte med forbruker. Clear Channel er landets største tilbyder av markedsplasser med mulighet for lanseringer, sampling, promotering og events.

Vi tilbyr markedsplasser på landets største kjøpesentre, de største flyplassene samt traffikerte T-banestasjoner. Det betyr at Clear Channel kan tilby markedsplasser og sampling der folk ferdes, handler og reiser, både innendørs og utendørs

Nøkkelinformasjon

Clear Channel har avtale med de største kjøpesentrene i Norge (Thon Eiendom, KLP, CC Vest og andre store frittstående kjøpesentre) og med Avinors seks største flyplasser. Vi tilbyr markedsplasser både inne og ute på kjøpesentre og flyplasser i hele landet, til selskaper som er registrert i Brønnøysundregisteret.KONTAKT OSS

+47 22 02 34 00
markedsplass@clearchannel.no
Clear Channel Norway AS / Copyright © 2021 / Tlf: 22 02 34 00 / Mailadresse: post@clearchannel.no

Utviklet av Imaker as